Over Stichting MARA

Over Stichting MARA

Stichting Mara bestaat uit een team van enthousiaste studenten

Met de financiële middelen die worden vergaard door stedelijke besturen, worden jaarlijks meerdere projectreizen georganiseerd. Deze projectreizen hebben als voornaamste doel om kennis te maken met lokale stichtingen en een grondige beoordeling te maken van waar onze steun het meest noodzakelijk is. Op locatie wordt het beschikbare budget zorgvuldig verdeeld en worden eventuele benodigde goederen lokaal aangeschaft. Door op de landen op de interactieve kaart te klikken, kunt u ontdekken welke projecten wij met toewijding hebben ondersteund in die specifieke regio's.

Landelijk Bestuur
Onze Doelstellingen

Onze Pijlers

Stichting Mara, een non-profit organisatie, wordt geleid door studenten verspreid over heel Nederland. Ons voornaamste doel is het bieden van hulp aan de door oorlog geteisterde gebieden in de Balkanlanden. Ondanks de verstreken tijd sinds de oorlog in voormalig Joegoslavië, blijven mensen nog altijd kampen met talrijke uitdagingen in het leiden van hun leven. Ze leven in schrijnende omstandigheden en ontvangen ontoereikende ondersteuning van de overheid. Hier komt Stichting Mara in actie om te helpen.

Door studenten

Stichting Mara is gebaseerd op de betrokkenheid en energie van Nederlandse studenten uit verschillende steden. Dit vormt de eerste pijler van de stichting, waarbij studenten actief bijdragen aan het ondersteunen van door oorlog getroffen Balkan landen.

Duurzaam lokaal partnerschap

Door jaarlijkse reizen naar Balkan landen en samenwerking met lokale stichtingen, legt Stichting Mara de nadruk op duurzame en langdurige samenwerkingsverbanden. Door nauw samen te werken met lokale organisaties, kunnen we effectieve en relevante hulp bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van de gemeenschappen.

Financiële en materiële ondersteuning

Stichting Mara zet zich in om middelen te verzamelen door middel van fondsenwerving onder studenten en andere creatieve inzamelingsacties. Hierdoor kunnen we niet alleen financiële steun bieden, maar ook materiële benodigdheden leveren aan de getroffen gemeenschappen.

Economische stimulans

Stichting Mara gelooft in het versterken van de lokale economieën en het bevorderen van zelfredzaamheid. Wij zetten ons in voor het ondersteunen van de lokale economie door lokaal ingekochte goederen te gebruiken. Daarnaast bieden wij in bepaalde gevallen financiële hulp om bijvoorbeeld salarissen van essentiële professionals te betalen, waardoor we indirect bijdragen aan de stabiliteit en ontwikkeling van de gemeenschappen.
Ontstaan MARA

Een beetje geschiedenis...

vanaf 1993

1993

  • Oprichting eerste Mara stad
  • Drie jaar na het uitbreken van de eerste Joegoslavische oorlog, werd in Leiden de eerste Mara stad opgericht. 

1998

  • Stichting Mara Rotterdam werd opgericht
  • Geïnspireerd door een mede-geschiedenis student uit Leiden werd in dit jaar ook in Rotterdam een zeskoppig bestuur gevormd. Het eerste bestuur bestond uit studenten van het R.S.C. en R.V.S.V., en heeft niet veel later ook studenten van Laurentius erbij gevoegd. In 1999 hebben zij hun eerste projectreis gemaakt. In goede samenwerking met een vluchtelingenproject en het Rode Kruis zijn zij naar Kroatië gereden om medicijnen, kleding en dekens uit te delen aan vluchtelingen in dorpen rondom Karlovac en vlakbij de grens met Bosnië. 

2022

  • Samenwerking Lifeline Ukraine
  • In 2022 heeft Stichting Mara een bijzondere samenwerking aangegaan met Lifeline Ukraine, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Het bestuur van Stichting Mara kwam in contact met Jeroen Ketting, de oprichter van Lifeline Ukraine, via een van hun eigen oprichters. Jeroen was vastbesloten om hulp te bieden aan Oekraïne, maar er waren vele bureaucratische processen vereist om officieel als stichting te kunnen opereren. Door nauw samen te werken met Stichting Mara kon Lifeline Ukraine echter direct aanzienlijke donaties ontvangen, waarmee ze concrete hulp konden bieden in Oekraïne. Deze waardevolle samenwerking heeft geduurd tot begin 2023, waarna Lifeline Ukraine zelfstandig genoeg was geworden om met succes hun hulpverleningswerk voort te zetten.

2023

  • Stichting Mara bestaat 30 jaar
  • Inmiddels bestaat Stichting Mara alweer 30 jaar. In deze jaren is Mara gegroeid tot een stichting met wel liefst zeven actieve steden. Met behulp van donateurs, gemotiveerde stedelijke- en landelijke besturen, de Raad van Advies en sinds 2022 ook de Raad van Toezicht, heeft Stichting Mara heel veel kunnen betekenen in Oost-Europa. Om dit jubileum te vieren en tegelijkertijd geld op te halen heeft het landelijke bestuur in april een benefietdiner voor alle oude en huidige bestuursleden georganiseerd. Dit was een groot succes!
Archief

Documenten

Beleidsplannen
Statuten
Jaarverslagen
Finaciële jaarrekeningen