Donaties

Goedgekeurd goed doel

ANBI- Status

Aangezien Stichting Mara beschikt over een ANBI-status, kunnen donateurs fiscaal voordeel behalen met hun donaties. Een Algemeen nut beoogde instelling wordt aangemerkt door de belastingdienst wanneer de desbetreffende Stichting aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang, mag ze niet bedoeld zijn om winst te maken en moeten we voldoen aan de eisen van integriteit. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen, de kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn en er zijn strikte regels voor onkostenvergoedingen. Tevens moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren, zoals de jaarrekening, verslagen en beleidsplannen.

Donaties

Doneer een periodieke gift

Uw gift is periodiek wanneer u jaarlijks, voor minimaal 5 jaar achter elkaar een gift verstrekt aan onze instelling, waarbij u uw einddatum hebt vastgelegd.

De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. De schenking dient voor vijf jaar schriftelijk vastgelegd te worden om van het belastingvoordeel gebruik te kunnen maken. Doe snel de check met de ANBI-calculator om te berekenen wat u extra kunt schenken of terug kunt ontvangen de Belastingdienst. Op deze manier kunt u maximaal geld doneren aan Stichting Mara, zonder dat het u wat extra’s kost.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een eventuele periodieke schenking, download dan hier de overeenkomst. Meer informatie en de verdere specificatie van voorwaarden vindt u op de website van de belastingdienst.

Wanneer mag u de gift aftrekken:

Periodieke gift gaat naar een ANBI
Periodieke gift is vast gelegd in een overeenkomst: dit is een door de belastingdienst versterkte overeenkomst welke is gepersonaliseerd voor Stichting Mara en van toepassing op elke donateur.
U krijgt niets in ruil voor uw gift
De gift is niet contant
Donaties

Doneer een éénmalige gift

In tegenstelling tot de periodieke gift is een eenmalige niet geheel aftrekbaar. Dit komt omdat we te maken hebben met een drempel: 1% van uw drempel inkomen (maar minimaal 60,00 EUR) en maximum: 10% van uw drempel inkomen. Uw drempel inkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Bij uw online aangifte heeft de belastingdienst dit bedrag reeds voor uw ingevuld in het menu voor aftrekbare giften.

Ingeval u een fiscale partner heeft telt u de giften bij elkaar op. Rekenvoorbeeld:

U doneert 650,00 Euro aan Stichting Mara en u beschikt over een drempel inkomen van 29.000,00 Euro. U mag dan een bedrag tussen de 290,00 (1%) en 2.900,00 (1%) aftrekken, wat in het voorbeeld een belastingvoordeel van 360,00 Euro (650,00 - 290,00) betekent.

Wanneer mag u de gift aftrekken:

Periodieke gift gaat naar een ANBI
U kunt aantonen dat de gift is gedaan, een bankafschrift volstaat hier al
U krijgt niets in ruil voor uw gift
De gift is niet contant
De gift is vrijwillig
Donaties

Doneer een zakelijke gift

Wil je een donatie doen vanuit je bedrijf? Ook hier kan fiscaal voordeel worden behaalt! Een donatie vanuit een bedrijf welke onderhevig is aan de vennootschapsbelasting heeft een aftrekbare bedrag van 50% van de in dat jaar behaalde winst met een maximum van 100.000 Euro. Hiervoor geldt dus geen drempelbedrag.

Wanneer mag u de gift aftrekken:

Periodieke gift gaat naar een ANBI
Periodieke gift is vast gelegd in een overeenkomst: dit is een door de belastingdienst versterkte overeenkomst welke is gepersonaliseerd voor Stichting Mara en van toepassing op elke donateur.
U krijgt niets in ruil voor uw gift
De gift is niet contant