Laden...

Doneer!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

banner-fixed.jpg

Mara

Beleidsplan 2018/2019

Dit beleidsplan zal het te volgen beleid van het huidige Mara Nederland bestuur weergeven. Op dit moment bestaat dit bestuur uit een voorzitter (Marleen van der Poel), een penningmeester (Michiel van Waasbergen) en een secretaris (Dominique de Mooij). Het beschreven plan is een richtlijn voor dit bestuur.

 

Algehele doel Het Mara Nederland bestuur zal zich in het collegejaar van 2018/2019 richten op verschillende speerpunten. Er wordt gestreefd naar een duidelijker communicatiebeleid; het gat tussen het nationale bestuur en de stedelijke besturen wordt verkleind door verschillende aanpassingen. Daarnaast zal worden gestreefd naar een transparantere werkomgeving binnen Stichting Mara vooral tussen het Mara Nederland Bestuur en de stedelijke besturen, duidelijkere richtlijnen en meer uniformiteit. Verder willen wij graag de steden onderling aanmoedigen om meer evenementen te organiseren, waardoor Stichting Mara ook iets meer tot leven komt binnen de steden en de donateurs ook een beter beeld krijgen van waar wij precies voor staan.

 

Duidelijker communicatiebeleid Alle bestuurders van Stichting Mara doen dit in hun vrije tijd naast het volgen van een drukke studie. Vergaderingen en afspraken interfereren vaak met het tijd doorbrengen in de collegebanken en het voorbereiden van de tentamens. Daarnaast zijn we ook nog eens allemaal actief in 7 verschillende steden, iets wat het ook af en toe moeilijk maakt om de stichting te besturen. Daarom is goeie communicatie van essentieel belang en dat is ook een van de speerpunten van dit bestuur. Op deze manier kunnen namelijk ook tips en tops van de projectreizen goed uitgewisseld worden, iets wat de kwaliteit en effectiviteit van de reizen alleen maar ten goede zal komen. Daarnaast kunnen ook ideeën worden uitgewisseld voor het organiseren van evenementen door het jaar heen om te proberen meer donateurs te werven. We willen niet naast elkaar, maar gezamelijk de doelen van Stichting Mara verwezenlijken.

 

Website

De website is geoptimaliseerd en in een nieuw jasje gestoken. Dit om het overzicht te verbeteren en constant up-to-date te blijven. Transparantie is van groot belang en wij willen de donateurs dan ook een zo goed mogelijk beeld geven van waar hun geld naartoe gaat en aan besteed wordt.

 

Evenementen

Per stad zullen er per jaar minstens twee evenementen worden georganiseerd. Op deze manier zal de zichtbaarheid en naamsbekendheid worden vergroot. Tevens kunnen door deze inkomsten nog meer projecten worden gesponsord

 

Eerste projectreis Mara Nederland bestuur

De eerste projectreis van het Mara Nederland Bestuur staat op de planning voor begin collegejaar 2019/2020. Naast de projectreizen van de stedelijke besturen zal er via een vaste verdeelsleutel nu ook een projectreis vanuit het Mara Nederland bestuur worden georganiseerd. Alle Mara steden maken gebruik van de Project Poule, dit is een document waar iedere stichting haar bezochte projecten in zet met contact gegevens. Het doel van de reis van het MARA Nederland bestuur is op de Project Poule aan te vullen door opzoek te gaan naar nieuwe betrouwbare en goede projecten en contacten in de Balkan.

 

Continuïteit Mara Amsterdam Stichting Mara Amsterdam is de afgelopen jaren wat meer teruggelopen in haar donateurs. Mara Nederland is daarom intensiever aan de slag gegaan met Mara Amsterdam om te zoeken naar een oplossing. Het doel is om Mara Amsterdam – net als in alle andere steden – te koppelen aan één of meerdere verenigingen. Dit om de continuïteit van bestuursleden te waarborgen en gemakkelijker nieuwe donateurs te werven.